Infolinia
22 3305900
Strona główna
O produkcie
Mix

Czy wiesz, że...

Zarówno propan jak butan są gazami bezbarwnymi i bezwonnymi.

więcej ciekawostek >

Drukuj Mix

Propan (C3H8) i butan (C4H10) należą do grupy węglowodorów. Pozyskiwane są w procesie rafinacji ropy naftowej lub wytrącane w procesie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Kaloryczność mieszaniny jest prawie trzykrotnie wyższa od kaloryczności gazu ziemnego.

LPG (ang. Liquified Petroleum Gas), czyli mieszanina propan-butan w stanie płynnym jest nierozpuszczalna w wodzie, a w momencie kontaktu z nią natychmiast paruje. Dzięki temu zjawisku niemożliwe jest zanieczyszczenie nią wód powierzchniowych ani gruntowych.  Sprawia to, że mieszanina gazów propan-butan należy do najbardziej czystych ekologicznie źródeł energii i może być używana nawet na terenach chronionych.

W zależności od składu, Polska Norma określa trzy rodzaje mieszaniny w postaci skroplonej:

  • mieszanina A - butan techniczny,
  • mieszanina B - propan-butan techniczny,
  • mieszanina C - propan techniczny.

W Polsce najwięcej, bo aż 83% występującego w obrocie gazu stanowi   mieszanina   propanu-butanu (typ B), w której zawartość propanu zgodnie z Polską Normą musi się mieścić pomiędzy 18% a 55%.

Mieszanina propan-butan jest mieszaniną gazów o charakterystycznym zapachu, nietrującą, duszącą i cięższą od powietrza.

Poniżej pełna charakterystyka fizykochemiczna mieszaniny gazów propan-butan do pobrania. Podmioty gospodarcze mające gaz propan-butan w obrocie są zobowiązane do posiadania karty substancji niebezpiecznej.

 Pobierz kartę charakterystyki niebezpiecznego preparatu
 

Polski Gaz S.A. oferuje mieszaninę propan-butan w postaci gazu do zbiorników i gazu w butlach (również w butlach syfonowych do napędu wózków widłowych) i autogazu. Aby zamówić gaz – skontaktuj się z naszym przedstawicielem.