Infolinia
22 3305900
Strona główna
Relacje Inwestorskie
O spółce
Informacje o działalności

Czy wiesz, że...

LPG – (ang. Liquified Petroleum Gas) – wspólna nazwa mieszanin propanu i butanu (o różnych proporcjach). Używany jest jako gaz, lecz...

więcej ciekawostek >

Drukuj Informacje o działalności

Polski Gaz S.A. w obecnych ramach organizacyjnych funkcjonuje od 2001 roku. Nasze oddziały mieszczące się w Sosnowcu, Górze Kalwarii i Ugoszczy sprawiają, że dostarczamy gaz do klientów z całego kraju.

Istotnym ogniwem procesu logistycznego Polskiego Gazu jest Terminal Polski Gaz w Sosnowcu. Jest to największy kolejowy terminal przeładunkowy gazu płynnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rozlewnia gazu płynnego. Terminal mieści się na nieruchomości gruntowej należącej do Spółki o powierzchni około 28 ha (w tym 4, 8 ha prawo własności Polski Gaz S.A., oraz 23, 9 ha użytkowanie wieczyste).

Terminal nabyty został w 2011 r. od CTL Maczki-Bór S.A.

Dzięki posiadanej infrastrukturze kolejowej terminal może obsługiwać zarówno pociągi szerokotorowe (rosyjskie), co jest szczególnie ważne z punktu widzenia dostaw gazu, a także pociągi normalnotorowe (europejskie). Na bocznicach szerokotorowych jednorazowo może oczekiwać 120 wagonów o ładowności 33 ton każdy wagon, natomiast na bocznicach europejskich 100 wagonów o ładowności 40 ton każdy wagon.

W terminalu w Sosnowcu znajdują się trzy zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności magazynowej do 1.600 m3, umożliwiające magazynowanie 750 ton gazu. Ponadto, terminal wyposażony jest w osiem stanowisk przeznaczonych do rozładunku i załadunku cystern kolejowych oraz pięć stanowisk do załadunku cystern samochodowych. Terminal jest również wyposażony we własne, legalizowane elektroniczne wagi kolejowe szerokotorowe i normalnotorowe, co pozwala Spółce dokonywać obrotu gazem bez wyprowadzania go poza teren obiektu w celu ważenia i clenia. Polski Gaz dysponuje również elektroniczną legalizowaną wagą samochodową do obsługi dostaw dostarczanych w cysternach samochodowych. Bocznice mają wszelkie wymagane prawem dopuszczania wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, zaś Terminal ma status składu celnego. Obiekt ma również status miejsca uznanego przez Urząd Celny w Dąbrowie Górniczej, co pozwala spółce na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.

Optymalne możliwości załadunkowe terminala wynoszą 1.000 ton gazu na dobę. Obecnie, po rozbudowie, Terminal systematycznie zwiększa ilości przeładowanego gazu.

W Oddziale w Sosnowcu znajduje się również rozlewnia gazu, której maksymalne zdolności produkcyjne liczone ilością gazu napełnianego do butli wynoszą 4.000 ton miesięcznie.

Terminal posiada bezpośrednie połączenie dwukilometrową drogą zakładową z siecią dróg ekspresowych – 94, S1 i A4, co sprawia, że jest komunikacyjnie dostępny dla transportu kołowego jak i kolejowego. Dzięki temu oddział w Sosnowcu spełnia również funkcję regionalnego centrum handlowego, a obsługiwany obszar obejmuje południe Polski. Obsługiwany obszar charakteryzuje się najwyższym popytem na energię oraz paliwa w Polsce.

 Pozostałe oddziały Polskiego Gazu:

 1. Oddział Góra Kalwaria (woj. mazowieckie)

 Odział w Górze Kalwarii spełnia dwie funkcje: rozlewni gazu oraz funkcje handlowe. Zdolności produkcyjne zlokalizowanej w Górze Kalwarii rozlewni wynoszą 1.000 ton gazu na miesiąc. Rozlewany do butli gaz dostarczany jest do rozlewni za pomocą cystern samochodowych.

 Za pośrednictwem Oddziału w Górze Kalwarii obsługiwani są klienci przede wszystkim ze wschodniego obszaru Polski.

 2. Oddział Ugoszcz (woj. pomorskie)

 W dniu 7 grudnia 2012 Polski Gaz S.A. uruchomił Rozlewnię Gazu Płynnego w Ugoszczy koło Bytowa (woj. pomorskie). Wcześniej Spółka nie dysponowała na terenie Pomorza własną rozlewnią i wykorzystywała infrastrukturę rozlewni podmiotów zewnętrznych. Obiekt od listopada 2012 posiada status Składu Podatkowego i oferuje swoim klientom gaz w butlach i gaz do celów grzewczych, a także usługowe napełnianie butli. RGP Ugoszcz dysponuje infrastrukturą do przeładunku, składowania i rozlewu gazu płynnego, a także zapleczem transportowym do realizacji dostaw gazu dla klientów. Oddział współpracowuje z klientami instytucjonalnymi z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.